Manolito
hard working - easy going
Manolito AB
Kornhamnstorg 53
111 29 Stockholm
08-208280

Medarbetare: ca 10 -15

Calle Björfjäll, partner
calle(at)manolito.se
0707-602601

Tobbe Larsson, partner
tobbe(at)manolito.se
0736-258383

Björn Ingman, Research Director
bjorn(at)manolito.se
0733-800016

Verksamhet: En slags mediabyrå